Rechtsgebiedenregister NOvA

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

1. Jaime Boogaers staat geregistreerd op:


- Economisch ordeningsrecht
        o Energierecht
        o Mededingsrecht
        o Telecommunicatierecht
- Informatierecht
        o IT recht
        o Mediarecht
- Ondernemingsrecht
        o Agentuur en distributie
        o Beroepsaansprakelijkheid
        o Bestuurdersaansprakelijkheid
        o Fusies en overnames
        o Vennootschappen
        o Verenigingen en stichtingen
  - Privacy recht


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.